Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện đóng góp do Quốc gia tự quyết định”

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 2904/BXD-KHCN phúc đáp Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Hỗ trợ lên kế hoạch và…Continue Reading →